Menü

Çocuk ve ergenler için lingual ortodontik braketler

Özellikle çocuk ve gençlerde tedavi sonuçları konusunda kalite beklentileri oldukça yüksektir. Nitekim dişlerin yeni pozisyonlarının hayat boyu kalıcı olması istenir. Dişlerin birbirine mükemmel uyumu burada çok önemlidir. Çocuk ve ergenler için lingual ortodontik braketler sabit braketler olup, dişlerin üç boyutlu olarak kontrollü şekilde hareket ettirilmesine imkan sağlar.

Junge mit Skateboard

Lingual ortodontik braketler süper

Lingual ortodontik braketler dışarıdan görülmez. Bunu çocuk ve gençler de süper buluyor. Kısa süre sonra dişlerin pozisyonlarında anlamlı bir düzelme dikkati çeker.

Jugendlicher mit Zahnspange

Çocuk ve ergenler için lingual ortodontik braketler bilhassa diş dostudur

Bilimsel çalışmaların ortaya koyduğu gibi, ortodontik braketin dişlerin iç tarafına uygulanması durumunda diş hasarı riski daha düşüktür. Dekalsifikasyon olarak adlandırılan bu süreç, dişlerin dış tarafına uygulanan braketlerden 10 kat daha az görülür.1,2 Dekalsifikasyon görülmesi durumunda ise, dişlerin iç tarafına takılan braketlerde diş hasarı, dişlerin dış tarafına uygulanan benzer braketlere kıyasla 10 kat daha küçüktür.3

RS183873 Dw Lingual Bilderpool Kids 2017 1569 R Hpr

Lingual ortodontik braketler kaybedilemez

Yerken ve içerken çıkarılması gerekmez. Lingual ortodontik apareyler hep orada, olması gereken yerde, farkedilmeksizin ağızın içindedir. Bu nedenle bu kadar iyi etki eder. Bu, mükemmel tedavi sonucu elde etme yolunda önemli bir adımdır.

Lachende Jugendliche

Çocuklar ve ergenler lingual ortodontik braketlerden çok memnun

Çok sayıda çocuk ve ergene lingual ortodonti tedavisi uygulayan ortodontistler, genç hastalarının braketlerinden ne kadar memnun olduğunu bildirmektedir. Bu durum kendini işbirliğinde de göstermektedir.

Jugendlicher

Lingual ortodontik braketlerle vicdanlar rahat

Bilhassa çocuklar ve ergenlerin bu günlerde çok fazla sorumlulukları var. Sabit lingual ortodontik braketler sürekli etki eder ve unutulabilirler. Görülmezler ve sürekli takılıp çıkarılmaları gerekmez. İyi ve güvenli bir his.

Jugendicher

Çocuk ve ergenler için WIN

Braket her hayat koşulunda etkilidir. Dişleri mükemmel şekilde ideal pozisyonlarına kavuşturmak üzere kesintisiz çalışır. Üstelik aşırı diş dostudur.

Jugendliche mit Handy

Kişiye özel, her birimiz farklı olduğu için

Bireysel başarı deneyimleri, kişiye özel ortodontik apareylerle elde edilir. Sonuçları bir ömür boyu kalıcı olması için. WIN Ortodontistinize sorun.

Diş dostu sabit ortodontik aparey dişlerin arkasında yerleşmiştir

WIN ortodontik aparey her türlü diş pozisyon bozukluğunu düzeltebilir. WIN, sabit lingual bir ortodontik braket olduğundan, dişin tamamı kontrollü olarak hareket ettirilir. Hem diş kuronu, hem de diş kökü… Böylece dişer birbiriyle mükemmel uyumlu hale gelir.

Engstand Vorn
Engstand Vorn Engstand Oberkiefer Engstand Unterkiefer

Çapraşıklık

Çapraşıklıkta diş kuronları birbirinin üzerine biner ve diş kökleri de yer yer temas halindedir. Sabit lingual ortodontik braketler ile diş kuronları ve diş kökleri mükemmel şekilde yan yana dizilebilirler. Ardından dişler tamamen düz olacak şekilde sıralanır. Çıkarılabilir apareylerle bilhassa köpek dişlerinin rotasyonu zordur. Sabit lingual ortodontik braketler ile köpek dişlerinin ve ön dişlerin mükemmel şekilde rotasyonu mümkündür.

Lueckenstand Vorn
Lueckenstand Vorn Lueckenstand Oberkiefer Lueckenstand Unterkiefer

Aralıklı dişler (diastema)

Aralıklı dişlerde sadece diş kuronları değil, bilhassa diş kökleri arasındaki aralıkların da kapatılması gerekir. Nitekim aksi taktirde sonuç kalıcı değildir ve bu işten anlayanlar için estetik olarak da kabul edilebilir değildir. Çıkarılabilir apareyler bu kök hareketlerini güvenilir biçimde gerçekleştiremezler ama sabit lingual ortodontik braketler ile bu mümkündür.

Kreuzbiss Vorn
Kreuzbiss Vorn Kreuzbiss Seite

Lateral çapraz kapanış

Çapraz kapanışın düzeltilmesinde en önemli şey, diş pozisyon düzeltmelerinin sonunda dişlerin mükemmel biçimde kapanışını elde etmektir. Dişler mükemmel şekilde birbirlerinin üzerine oturmazsa sonuç kalıcı değildir ve geriye dönebilir. Sabit lingual ortodontik braketlerle ortodontist, dişlerin kapanışını çok daha rahat düzelterek mükemmel sonuç elde edebilir.

Offener Biss Vorn
Offener Biss Vorn Offener Biss Seite

Açık kapanış (openbite)

Açık kapanışta dişler, kapanmalarını sağlamak üzere, kökleri ile birlikte yukarı ya da aşağı hareket ettirilmek zorundadır. Çıkarılabilir apareyler ile bu sadece sınırlı şekilde mümkündür. Sabit lingual ortodontik braketler dişin tamamını, yani kuron ve kökü, güvenilir ve hassas biçimde yukarı ve aşağı hareket ettirebilir.

Tiefbiss Vorn
Tiefbiss Vorn Tiefbiss Seite

Derin kapanış (deep bite)

Derin kapanış hasta için uzun vadede çok rahatsızlık verici olabilir. Bu durum özellikle ilerleyen yaşla derin kapanışın giderek kötüleşmesi durumunda söz konusudur. Yaşlı derin kapanış hastaları sıklıkla alt ön dişleri ile damak mukozasını ısırırlar. Derin kapanışı kalıcı şekilde düzeltmek için ön dişlerin ideal bir açıda birbirlerine kavuşması gerekir. Bunun için neredeyse her zaman diş kökünün açık biçimde tanımlanmış hareketleri gereklidir. Diş kökünün hareketleri sadece sabit lingual ortodontik braketler ile hassas biçimde gerçekleştirilebilir.

Ueberbiss Vorn
Ueberbiss Vorn Ueberbiss Seite

Overjet

Overjet ya üst çene ön dişlerinin anlamlı biçimde önde durması ya da alt çene ön dişlerinin açıkça geride durmasıdır. Her halükarda diş kronlarının, diş kökleri de dahil olmak üzere, birbirine göre pozisyonu düzeltilmelidir. Burada da diş köklerinin pozisyonunun güvenilir biçimde kontrolü gereklidir. Çıkarılabilir apareyler, diş köklerinin güvenilir bir şekilde hareket ettirilmesine izin vermez. Sabit lingual ortodontik braketler ile ortodontistin, diş köklerini güvenilir biçimde hareket ettirmesine imkan verilir.

Progenie Vorn
Progenie Vorn Progenie Seite

Progenie (ters overjet)

Mandibular Protrüzyonda alt çenenin tamamı fazla öndedir, ön çapraz kapanış mevcuttur. Yanlış konumlanan alt ve üst çene diş dizilerinin düzeltilmesi için diş kuronlarının kontrollü biçimde hareket ettirilmesi tedavi başarısı açısından önemlidir. Sabit lingual ortodontik braketler ile bu kontrol sağlanabilir. WIN ortodontistiniz size severek bilgi verecektir.

Spor ve müzik yaparken kısıtlamaz

Özellikle dövüş sporlarında, alışılagelen labial sabit apareylerle dudak iç tarafında yaralanmalar oluşabilmektedir. Lingual ortodontik apareylerde böyle bir tehlike mevcut değildir. Ayrıca metal üflemeli çalgılar kısıtlama olmaksızın çalınabilmektedir.

Zorlu diş pozisyon bozuklukları da güvenilir şekilde düzeltilebilir

Lingual ortodontik braketler sabit olduğundan, çok ağır derecede diş pozisyon bozuklukları da tedavi edilebilir. Sonuçtan genç hastalar bir ömür boyu faydalanır.

Çocuk ve ergenler için lingual ortodontik braketler- tüm avantajlar bir arada:

Sabit-görünmez-diş dostu-güvenilir. Bu, tam da ebeveynlerin çocukları için arzuladıkları şey.