Menü
WIN ortodontik aparey / Teknolojisi

Lingual bir ortodontik aparey nedir ve lingual ne anlama gelir?

Bu terimden, dişlerin iç tarafına, yani dile bakan tarafa uygulanan sabit bir ortodontik aparey anlaşılır. Bu nedenle de “lingual” ismini almıştır. Lakin “lingua” Latince “dil” anlamına gelir.

Lingual ortodontik apareyler ne zamandır mevcut?

1970’li yılların sonunda lingual ortodontik apareylerle ilk tedaviler gerçekleşmiştir. WIN ortodontik braket tamamen kişiye özel bir en yeni nesil içten ortodontik braket olup 2013 yılından beri sertifikalı her ortodontist tarafından uygulanabilmektedir.

WIN ortodontik braketler nasıl üretir?

WIN ortodontik braket, DW Lingual Systemd GmbH şirketi tarafından üretilmektedir. Ekibimiz eğitimli diş teknisyenlerinden, mühendislerden ve braket üretimi, ark teli programlama, transfer splint üretimi, 3D baskı, CAD/CAM tekniği ve bilişim teknolojileri uzmanlarından oluşur. Apareyin geliştirilmesinde klinik destek sağlamak amacıyla ortodontistlerden oluşan bir ekip bulunmaktadır.

WIN ortodontik apareyler yurt dışında mı üretiliyor?

DW Lingual Systems GmbH şirketi ortodontik braketleri sadece Almanya’da, tam olarak da Aşağı Saksonya’nın güneyinde yer alan Bad Essen’in kalbinde üretmektedir. Dolayısıyla WIN ortodontik apareyiniz “Made in Germany” kalitesine sahip bir üründür.

WIN ortodontik apareyin üretiminde ne gibi teknikler kullanılmaktadır?

En yeni nesil lingual ortodontik braketin üretiminde en modern üretim metotları kullanılır. Lakin üretim sürecinde en yeni 3D yazıcılar, “selective laser melting” makineleri, bükme robotları, tarayıcılar vs. kullanılmaktadır.

WIN lingual ortodontik aparey nasıl görünür?

WIN ortodontik aparey, aşırı yassı, kişiye özel, sadece yapıldıkları hastanın dişlerinin iç tarafına mükemmel uyan braketlerden oluşur (kavsi sabitlemek için küçük metal plakalar). Bir transfer splint ile bunlar mükemmel pozisyonlanarak diş iç yüzeyine yapıştırılır ve tedavinin sonlandırılması ile birlikte iz bırakmaksızın çıkarılır.

WIN ortodontik apareyin bir diğer önemli elemanı, yine kişiye özel hazırlanan, braketlere geçirilen ve onlarla bir bütün oluşturan ark telidir. WIn tedavisi sırasında bu teller gerektiğince değiştirilir.
Bükme robotu yardımıyla üretilen kişiye özel ark telleri, hastanın doğal diş kavsinin bozulmadan korunmasını sağlar. Diş kavsinden, çene kemiğinin, kavis şeklindeki, diş köklerinin tutunduğu kısmı anlaşılır.

Kendi diş kavsinin (kemik şeklinin) korunması burada diş hareketinden bağımsızdır. Nitekim dişler sabit diş kavsi üzerinde doğrultulur. Bu, tedavi sonuçlarının uzun vadeli kalıcılığı açısından çok önemlidir. Suni olarak değiştirilmiş diş kavsi zamanla orijinal haline döner. Böylece yeniden diş pozisyon bozuklukları ortaya çıkar. Kişiye özel braketler ve ark telleri, dudak tarafına (labial) uygulanan ortodontik apareylere kıyasla büyük bir farklılık yaratır.

WIN apareyi nasıl çalışır?

WIN ortodontik braket, birbirine mükemmel şekilde uyumlu parçaları sayesinde gerek diş kuronu, gerekse de diş kökünü güvenilir şekilde ve kontrollü olarak her yöne hareket ettirir.

WIN ortodontik aparey, alışılagelmiş dıştan uygulanan ortodontik braketlere göre ne gibi farklara sahiptir?

WIN ortodontik aparey, yassı tasarımı sayesinde dişlerinizin görünmeyen özel kesim takım elbisesidir. Her parça diş şeklinize uyarlanmıştır. Daha önce sizin için belirlenen optimal tedavi sonucu, kişisel çene şeklinizi göz önünde bulundurur ve böylece WIN ortodontik aparey ile tedavinin oldukça uzun vadeli kalıcılık ve işlevsellik göstermesine katkıda bulunur.

Alışılagelmiş dıştan ortodontik diş teli seri ve prefabrik mamül olup ne kişisel diş şeklinizi, ne de çene büyüklüğünüzü dikkate alır. Sonuç olarak sıklıkla yıllar sonra eski pozisyon bozukluğu nüks eder ve yeniden tedavi zaruri hale gelir.

WIN ortodontik aparey, çıkarılabilir şeffaf plaklara göre ne gibi farklara sahiptir?

WIN ortodontik aparey dişlerin iç tarafına uygulandığından tamamen görünmezdir. Çıkarılabilir şeffaf apareyler diş bölgesinin tamamını hem içten, hem dıştan kavrar ve böylece görünür tedavi apareyi arasında yer alır. Şeffaf plaklar yemek ve diş bakımı için gün boyunca pek çok kez çıkarılmak zorunda olunduğundan, sürekli bir kuvvet uygulaması söz konusu değildir ve güvenilir bir tedavi sonucu garanti edilemez. Sadece WIN ortodontik aparey gibi sabit bir ortodontik braket ile üç boyutlu hareketler garanti edilebilir. Bu, şeffaf plaklarda söz konusu değildir.

WIN ortodontik aparey, içten uygulanan diğer ortodontik apareylere göre farklı mıdır?

Evet. DW Lingual Systems GmbH, WIN ortodontik aparey üreticisi olarak sadece braketleri değil, aynı zamanda ark telleri ürettiğinden, tüm bileşenler sadece size özel hazırlanmaz, aynı zamanda birbirine tam uyum içindedir. Sadece mükemmel şekilde birbirine uyan bileşenler, her üç boyutta diş hareketini ve dolayısıyla tedavi sonunda mükemmel diş pozisyonunu garanti eder.

WIN ortodontik aparey tedavisinde ilk başarıları ne zaman görürüm?

Dişlerinizin pozisyonunda ilk düzelmeleri birkaç hafta sonra görmeye başlarsınız.

WIN ortodontik aparey tedavisi ne kadar sürer?

Tedavi süresi büyük oranda diş ve çene pozisyon bozukluğuna bağlı olarak değişir. Böylece salt estetik tedaviler 6 ila 12 ay sonra sona erebilir. Çok iyi bir uzun vadeli kalıcılık elde etmek üzere daha büyük çapta düzenlemeler ve diş hareketleri gerekliyse tedavi 2,5 yıla kadar uzayabilir.

Avantajlar / Bakış açıları

Ortodontik aparey en iyi nasıl temizlenir?

Ortodontik aparey, normal şekilde dişlerinizi fırçalarken, normal diş macunuyla temizleyebilirsiniz. Bunun için, hangisine daha alışkın olduğunuza bağlı olarak, elektrikli ya da manuel bir diş fırçası kullanabilirsiniz. Şeffaf plaklar ile tedavi karşısında diğer bir avantaj, tükürüğün temizleyici etkisinin bloke edilmemesi, bilakis braketin ve diş yüzeylerinin sürekli şekilde tükrükle yıkanması ve dolayısıyla temizlenmesidir.

Tedaviyi her diş hekimi ya da ortodontiste yaptırabilir miyim?

Kesinlikle “hayır” ve bu sizin yararınıza. Bizler sadece ortodontistlerle çalışmaktayız. Ortodondistler, diş hekimliği fakültesindeki eğitimlerinden ve devlet sınavını başarıyla geçtikten sonra ortodonti alanında dört yıllık uzmanlık eğitimi almış kişilerdir. Bu uzmanlık eğitiminden sonra uzmanlık sınavını başarıyla geçmesi gerekir. Hekimlerimizi seçmede getirdiğimiz bu kısıtlama, hasta olarak size ortodonti alanında yüksek tecrübeye ve yüksek ihtisasa sahip uzmanlar tarafından tedavi edilme garantisi sağlar.

WIN ortodontik aparey tedavisi hangi avantajları sunar?

WIN ortodontik aparey, lingual ortodontik braket olarak dişlerin iç tarafına uygulanır ve bu bakımdan dışarıdan bakanlar tarafından görülmez. Dolayısıyla çevreniz elbette diş pozisyonundaki değişimi farkedecektir ama braketi görmeyecektir.

Alışılagelmiş dıştan ortodontik braketlerin aksine WIN ortodontik aparey kişiye özel üretilir. Dolayısıyla daha ortodontik braketin üretimi sırasında ağzınızdaki bireysel özellikler göz önünde bulundurulmaktadır. Her braket ve ark telinin hatasız üretimine büyük önem verdiğimizden, dişlerin modeldeki planlamaya kıyasla ayarlanması bir milimetre ve 4 derece hata payıyla gerçekleştirilebilmektedir. Halihazırda benzer hassaslıkta sonuçlar veren başka bir sabit veya çıkarılabilir ortodontik aparey mevcut değildir. Dolayısıyla daha tedaviye başlarken, dişlerinizin tedavi sonunda nasıl görüneceğini tam olarak bilirsiniz.

WIN ortodontik apareyin diğer bir avantajı, diğer braketlere kıyasla on kat daha düşük çürük riskidir. On kat daha düşük çürük riski ayrıca bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Ortodontistim, ortognatik cerrahiye ihtiyacım olduğunu söyledi. Bu tedavi WIN ortodontik aparey ile de gerçekleştirilebilir mi?

Kesinlikle evet. Hatta bu daha zahmetli tedavi için içten ortodontik aparey tercih etmek avantajlıdır. Nitekim ortodontik aparey genellikle uzun süre ağızda kalacaktır. Bu bakımdan, çürük riskinin, alışılagelmiş braketlere kıyasla beş kat daha düşük olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış bir ortodontik aparey seçmek mantıklı olacaktır. Dahası ortognatik-cerrahi bir kombinasyon tedavisi, dişlerin pozisyonlarının düzeltilmesinde çok büyük hassasiyet gerektirir. Bu hassasiyeti size WIN ortodontik aparey sunar. Dolayısıyla bir yandan toplam tedavi süresi kısalır ve daha rahat geçirilirken, diğer yandan tedavinin sonunda dişlerinizin nasıl görüneceğini en baştan bilirsiniz.

Ortodontistim sabit II. sınıf mekaniğe ihtiyacım olduğunu söyledi. Bunun WIN ortodontik aparey ile kombine edilmesi mümkün mü?

Kesinlikle mümkün! Hatta sabit II. Sınıf mekanikle WIN ortodontik apareyin tercih edilmesinin avantajlı olduğu ortaya çıkmaktadır. Bunun sebebi, braketin dişlerin iç tarafına sabitlenmesi ve böylece aynı zamanda sabit II. Sınıf mekanikçe taşınmasının mümkün oluşudur. Değerli tedavi zamanında kayıp yaşanmaz. Bunun ötesinde WIN ortodontik aparey, diğer tüm alışılagelmiş sabit ve çıkarılabilir apareylerin aksine dişleri tüm tedavi süreci boyunca önceden planlanmış pozisyonda tutabilir. Bu avantaj sadece tedavi süresini kısaltmaz, aynı zamanda dişler gereksiz hareket ettirilmediğinden dişleri korur. Bu avantaj bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Estetiğin yanında içten (lingual) ortodontik apareylerin tıbbi yararı da bulunmakta mıdır?

Kesinlikle evet. Dişlerin iç tarafı, büyük tükürük bezlerinin çıkışlarına ve dile anatomik yakınlıkları nedeniyle tükürükle yıkanır ve bu durum diş yüzeylerinin doğal temizliğine destek olur. Buna uygun olarak diş iç tarafı dekalsifikasyonlara ve çürüklere daha az yatkındır. Halihazırda hasarlı dişlerde bu bakımdan, daha fazla hasara engel olmak üzere içten ortodontik aparey tercih edilmelidir. Bu özellikle, tedavi öncesi, diş dış yüzeylerinde tebeşirimsi (White spot) lekelenmelerin mevcudiyetinde söz konusudur.

Başka bir büyük avantaj, her braketin söz konusu diş yüzeyi için özel hazırlanıyor olmasıdır. Bu özelde braketin bireysel diş kıvrımını takip ettiği anlamına gelir. Böylece braket ile diş yüzeyi arasındaki açıklık kıl kadar ince tutulur ve alışılagelmiş braketler gibi altından sıvı akmaz. Bu durum farkedilmezse braketin altında, en kötü durumda ancak tedavi sonunda braketin çıkarılmasıyla fark edilen çürüme oluşabilir.

Diğer bir önemli tıbbi avantaj, ark tellerini her diş kavsi için kişiye özel üretmemizdir. Dolayısıyla hastanın kendine has diş kavsi değişmemektedir. Bilimsel çalışmalar, doğal diş kavsinin korunmasının tedavi sonucunun uzun vadeli kalıcılığı için vazgeçilmez olduğunu teyit etmiştir.

Tedaviye uygunluk

WIN ortodontik aparey ile overjet düzeltilebilir mi?

Overbite, WIN ortodontik aparey ve ek olarak tedavi mekanikleri (çenelerarası elastik kullanımı) ile başarılı şekilde tedavi edilebilir. Sertifikalı ortodontistinizden uygun tedavi metotları hakkında bilgi alınız.

WIN ortodontik aparey ile tedavi bana uygun mu?

WIN ortodontik aparey ile neredeyse her tür diş ve çene pozisyon bozukluğu tedavi edilebilir. Ortodontistinize danışınız!

Mevcut diş implantları (örneğin kuron ya da köprüler) WIN ortodontik aparey tedavisine engel teşkil eder mi?

Kuronlu dişler de diğer doğal dişler gibi hareket ettirilebilir. Braketin yapıştırılması özel (ama zahmetli olmayan) bir ön hazırlıktan sonra gerçekleşir. Köprülerin mevcudiyetinde, bunların harekete engel olup olmayacaklarına ortodontist bireysel olarak karar vermelidir.

WIN ortodontik aparey ile dişler arasındaki ayrıklıklar kapatılabilir mi?

WIN ortodontik aparey ile dişler arasındaki ayrıklıklar güvenilir şekilde kapatılabilir. Ancak eksik dişler olması durumunda boşlukları kapatmak her zaman için mantıklı olmayabilir. Sertifikalı ortodontistinizden farklı tedavi olanakları hakkında bilgi alınız.

Eskiden diş teli kullandım ama dişlerim tekrar bozuldu. WIN ortodontik aparey ile yeniden düzeltme yapılabilir mi?

Kesinlikle evet. WIN ortodontik aparey ile her tür diş pozisyon bozukluğu memnuniyet verici şekilde düzeltilebilir. Burada, daha önce braket tedavisi görüp görmediğiniz ve pozisyon bozukluğunun güncel olarak ne düzeyde olduğu önemsizdir.

WIN ortodontik aparey, özellikle dıştan braket ile ilk tedavi nedeniyle diş yüzeyinde beyaz lekelenmeler oluştuğunda avantajlıdır. White Spots olarak adlandırılan bu lekeler çürüğün ön safhasıdır. Söz konusu diş yüzeylerine kati surette yeniden braket takılmamalıdır. İçten ortodontik aparey ile tedavilerde bu beyaz lekelerin oluşumu neredeyse hiç görülmez. Bu bakımdan White Spots varlığında mutlaka WIN ortodontik aparey ile tedavi gerçekleştirilmelidir. Bu avantaj sayısız bilimsel çalışmayla gösterilmiştir.

Bunun ötesinde WIN ortodontik aparey bilhassa ikinci tedavilerde başka avantajları da bulunmaktadır. Doğal diş kavsinin korunmasının, tedavi sonucunun uzun vadede kalıcı olması üzerinde büyük etkisi olduğu görülmüştür. Diş kavsinden, çene kemiğinin, diş köklerinin tutunduğu uzunluk ve genişliği anlaşılır. Suni olarak değiştirilmiş diş kavsi zamanla orijinal haline döner. Böylece yeniden diş pozisyon bozuklukları ortaya çıkar. WIN ortodontik apareyle sadece kişiye özel olarak uyarlanan ark telleri kullanıldığından, hastanın orijinal diş kavsi (çene şekli) tedavi boyunca değişmez.

Elbette WIN ortodontik aparey görünmez oluşu hafife alınmaması gereken diğer bir avantajdır. Diş pozisyon bozukluklarının yeniden düzeltilmesi arzusu genellikle yetişkin yaşlarda ortaya çıkar. Ancak yetişkinlerin pek azı bu yaşta sürekli görünen diş telleri ile ortalıkta dolaşmak ister. WIN ortodontik aparey dişlerin iç tarafına uygulandığından dışarıdan bakanlar için neredeyse tamamen görünmezdir. Ancak dişlerinizin pozisyonundaki düzelme çevrenizdeki insanların, yeniden ortodontik tedavi almakta olduğunuzu anlamalarına yol açacaktır. Ancak buna bir itirazımız olmasa gerek.

Çene eklemi şikayetlerim var. WIN ortodontik aparey ile tedavi bunları giderir mi?

Çene eklemi şikayetlerinin farklı nedenleri olabilir. Genellikle çenenin pozisyon bozukluğundan kaynaklanırlar. Birçok vakada bunlar WIN ortodontik aparey kullanılarak ortadan kaldırılabilir. Ortodontistinize danışınız!

Yaşam kalitesi

WIN ortodontik aparey ile yemek sırasında kısıtlama yaşar mıyım?

Bir braketi kaybetmeyi önlemek üzere, alışılagelmiş tüm ortodontik tedavilerde olduğu gibi tedavi sırasında çok sert gıdalar, örneğin sert ekmek kabukları ve yapışkan şekerlemeler yenmemelidir. Meyve ve pişmemiş gıdalar, örneğin elma ve havuç yenmeden önce küçük küçük doğranmalıdır.

İçten (lingual) WIN ortodontik aparey dilimi rahatsız eder mi?

Özellikle uygulamadan sonraki birkaç gün dilde lokal mukoza tahrişleri görülebilir. Bu duruma, tahrişe neden olan braket üzerine koruyucu mum yerleştirilmesi ile başarılı şekilde engel olunabilir. Genellikle çevre dokular yeni duruma çok çabuk adapte olur, öyle ki, ortodontik aparey çok kısa süre sonra rahatsız edici ya da çok kısıtlayıcı olarak algılanmaz.

İçten WIN ortodontik aparey yüzünden konuşmam etkilenir mi?

Telaffuzdaki değişiklikler özellikle içten ortodontik aparey uygulamasından sonraki ilk dönemde görülür. Çocuklar ve gençler genellikle birkaç gün ila birkaç haftalık sürede yeni duruma çok iyi alışırlar. Yetişkinlerde de birkaç hafta sonra telaffuzda önemli derecede düzelme gözlenir. Dışarıdan bakanlar artık neredeyse hiç fark algılamayacaktır.

Günlük diş bakımında nelere dikkat edilmelidir?

Elektrikli ya da manuel diş fırçası ile alışılagelmiş titiz diş fırçalamanın yanında braketler arası alan özel fırça başlıkları ile temizlenmelidir. Bu, hızla günlük ağız hijyeninin parçası halini alacaktır.

Ne sıklıkta muayeneye gitmem gerekir?

Tedavi aşamasına bağlı olarak kontroller genellikle üç ila altı haftalık aralıklarda gerçekleşir. Kontroller genellikle 20 ila 30 dakika sürer.

Tedavi ağrılı mıdır?

Dişlerin hareket ettirilebilmesi için bunlar içten (lingual) braketler üzerinden bir ark teline sabitlenir. Kullanılan teller farklı materyallerden oluşmakta olup tedavi süresince değiştirilirler. Yeni bir ark telinin takılması sırasında bir baskı hissi oluşabilir ancak bu, birkaç gün sonra geçer.

Tedavi sırasında sakız çiğnenebilir mi?

Tedavi süresince sakız çiğnemek, dikkatli olmak kaydıyla mümkündür. Ancak sakız kolaylıkla tellerin ve braketlerin arasına takılabilmekte, sonrasında ortodontik braketin temizlenmesini gerektirmektedir.